post-communism


post-communism
postkomunizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės, ekonominės ir sociokultūrinės sanklodos transformacija Rytų ir Vidurio Europoje po sovietinės totalitarinės sistemos žlugimo. Postkomunistinė transformacija reiškia politinio režimo kaitą ir demokratizacijos procesus, laisvosios rinkos principų įtvirtinimą ir vertybinių nuostatų kaitą. Terminu apibrėžiami bendri ar panašūs posovietinių valstybių ir visuomenių būdingi bruožai ir uždaviniai, kylantys dėl bendros totalitarinio sovietinio režimo patirties. 20 a. 10 dešimtmečio pr. posovietinėje erdvėje vyravo panašios ekonomikos sektoriaus liberalizavimo, demokratinių institucijų sistemos, demokratinės politinės kultūros ir pilietinės visuomenės formavimosi, korupcijos, organizuoto nusikalstamumo, visuomenės anomijos, apolitiškumo, etninių santykių, aplinkosaugos ir kitos problemos. Panašaus pobūdžio problemos atvėrė galimybę ir išpopuliarino lyginamuosius demokratizacijos, politinės kultūros, ekonominės liberalizacijos tyrimus. Vėliau paaiškėjo, jog postkomunistinė erdvė stipriai diferencijavosi, tapo nevienalytė, panašių komunistinę praeitį turinčių valstybių politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo trajektorijos smarkiai išsiskyrė. Transformacijų netolydumas ir posovietinės raidos įvairovė paskatino politikos mokslus abejoti šio termino kaip analitinio instrumento efektyvumu tirti dabartinę Rytų ir Vidurio Europos valstybių padėtį ir perspektyvas. atitikmenys: angl. post-communism ryšiai: susijęs terminasautoritarizmas susijęs terminasdemokratizacija susijęs terminaskomunizmas susijęs terminasposttotalitarizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Post-Communism — is a name sometimes given to the period of political and economic transition in former communist states located in parts of Europe and Asia, usually transforming into a free market capitalist and globalized economy.PoliticsThe policies of most… …   Wikipedia

  • Communism in Kerala — Communism in India Communist Party of India AITUC AIKS AIYF AISF NFIW BKMU Communist Party of India (Marxist) …   Wikipedia

  • Communism — For the form of government in which a state is controlled by a communist party, see Communist state. Part of the series on …   Wikipedia

  • COMMUNISM — COMMUNISM, the international revolutionary Marxist movement that evolved under lenin s leadership from the Bolshevik faction (created in 1903 in the Russian Social Democratic Party) to become the ruling party of Russia after the October… …   Encyclopedia of Judaism

  • Post-Marxism — has two related but different uses. Post marxism can be used to refer to the situation in Eastern Europe and the ex Soviet republics after the fall of the Soviet Union, or it can be used to represent the theoretical work of philosophers and… …   Wikipedia

  • Post-Zionism — refers to the opinions of some Israeli, diaspora Jews and others, particularly in academia, that Zionism has fulfilled its ideological mission with the creation of modern State of Israel in 1948 and that Zionist ideology should therefore be… …   Wikipedia

  • Post Vatican II history of the Roman Catholic Church — includes the recent history of the Roman Catholic Church since the Second Vatican Council. It focuses on the influences of the Council on the Roman Catholic Church, the Church s reactions to it, and subsequent historical deveopments to the… …   Wikipedia

  • Communism in Korea — Part of the series on Communism …   Wikipedia

  • Communism —    The term communism is often used as a synonym for socialism and Marxism, and, although most strongly associated with Karl Marx, it has a history pre dating and independent of Marxism. Marx used the term to refer to both the revolutionary… …   Historical dictionary of Marxism

  • Post-Cold War era — The Post Cold War era began immediately after the collapse of the Soviet Union and, according to differing accounts, ended on September 11, 2001 or is still ongoing as of 2008. Though the Cold War was a time of tension and struggle, the post Cold …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.